בית / תרומה
אנו נתרום 10% מהרווח שלנו מכל זוג תחתוני LA'AVIN שנמכרו למשפחות עם הכנסה לקויה מטעמכם. משתף פעולה עם ארגונים לא ממשלתיים ו משרדי הרווחה, נספק כרטיסי מזון עבור משפחות במצוקה.
המשפחות יוכלו לנצל את הכרטיסים לרכישת מזון בלבד.
אלכוהול וסיגירות אינם כלולים במסגרת הכרטיס.
באמצעות שיתוף הפעולה הזה, הנוחות שלך תורמת למילוי בטנם של משפחות מצוקה בישראל.